The book is written in Romanian and the title translates as “Ceramics – Craft, Art and Science.”

Ceramica - book cover

Ceramica – book cover

Written after I retired (1990-1995), it still remained an unfulfilled project, a dream of my professional life, until 2017 when my former students gave me a boost of confidence, offering to help and made me to revive, update, finish and publish it. Thank you for your trust and belief in the necessity of this book, making my dream of five decades come true.

More details about the book at ceramica.neagu.com.

Below is an abbreviated table of contents, in Romanian.

Cuprins abreviat

Partea I Ciobul ceramic

 • Capitolul 1: Materii prime
  Materii prime plastice; Specificul materialelor argiloase; Proprietățile materialelor argiloase; Materiile prime neplastice; Pregătirea materilor prime
 • Capitolul 2: Masele ceramice
  Compoziția maselor ceramice; Prepararea maselor ceramice;
 • Capitolul 3: Modelarea – fasonarea
  Practica de atelier; Modelarea pastei; Multiplicarea manuală; Fasonarea industrială; Uscarea
 • Capitolul 4: Tiparele de ipsos
  Ipsosul de modelaj; Confecționarea tiparelor
 • Capitolul 5: Arderea și ciobul ceramic
  Arderea; Tipuri de ardere; Conducerea arderii; Transformările masei la ardere; Ciobul ceramic; Defectele ciobului

Partea a II-a Suprafața ceramică

 • Capitolul 6: Decorarea în relief
  Decorarea prin eliminarea de masă; Decorarea prin impresiune; Decorarea prin aplicare de masă; Efecte decorative în modelare; Accentuarea decorului în relief
 • Capitolul 7: Decorarea policromă
  Structuri policrome; Decorarea cu angobe; Decorarea sub glazură; Decorarea peste glazură crudă; Decorarea peste glazura arsă; Decorarea cu lustre; Decorarea cu preparate de metale prețioase; Tehnici speciale de decorare
 • Capitolul 8: Glazurile ceramice
  Sticla și glazurile ceramice; Diversitatea glazurilor; Oxizii și materiile prime; Teoria și calculul glazurilor; Glazurile solubile și fritate; Aspecte speciale la formarea glazurilor; Glazurile opace; Glazurile mate; Oxizii metalici și culoarea glazurii; Glazuri speciale; Testarea si evidența glazurilor; Prepararea și aplicarea glazurilor; Defectele glazurii

Partea a III-a Cuptoare ceramice

 • Capitolul 9: Evoluția arderilor
  Amenajări primitive; Cuptoare cu tiraj ascendent; Cuptoare cu tiraj transversal; Cuptoare cu tiraj descendent; Cuptoare cu tiraj mixt; Cuptoarele secolului al XX-lea
 • Capitolul 10: Construcția cuptoarelor ceramice
  Materiale de construcție; Construirea unui cuptor
 • Bibliografie
  Documente de referința – total 480 de pagini însoțite de imagini

###

More details about the book at ceramica.neagu.com.