Written after I retired (1990-1995), it still remained an unfulfilled project, a dream of my professional life, until last year (2017) when my former students gave me a boost of confidence offering to help and made me to revive, update and publish it. Thank you  for your trust and  belief in the necessity of this book,  making my dream come true.  Next is the abreviated table of content of the book.

Cuprins abreviat:

Cuvânt înainte

Introducere….. Lumea  ceramicii

 • Partea I    Ciobul ceramic
 • Capitolul 1….Materii prime  Materii prime plastice;  Specificul materialelor argiloase;  Proprietățile materialelor argiloase;          Materiile prime neplastice;  Pregătirea materilor prime
 • Capitolul 2….Masele  ceramice  Compoziția maselor ceramice;  Prepararea maselor ceramice;
 • Capitolul 3 …Modelarea – fasonarea  Practica de atelier;  Modelarea pastei;  Multiplicarea manuală;  Fasonarea industrială;  Uscarea
 • Capitolul 4…..Tiparele de ipsos  Ipsosul de modelaj;  Confecționarea tiparelor
 • Capitolul 5… Arderea și ciobul ceramic  Arderea;  Tipuri de ardere;  Conducerea arderii;  Transformările masei la ardere;  Ciobul ceramic;  Defectele ciobului
 • Partea a II-a   Suprafața ceramică 
 • Capitolul 6….. Decorarea  în relief  Decorarea prin eliminarea de masă;  Decorarea prin impresiune;  Decorarea prin aplicare de masă;  Efecte decorative în modelare;  Accentuarea decorului în relief
 • Capitolul 7….. Decorarea policromă  Structuri policrome;  Decorarea cu angobe;  Decorarea sub glazură;  Decorarea peste glazură crudă;  Decorarea peste glazura arsă;  Decorarea cu lustre; Decorarea cu preparate de metale prețioase;  Tehnici speciale de decorare
 • Capitolul 8….. Glazurile ceramice  Sticla și glazurile ceramice;  Diversitatea glazurilor;  Oxizii și materiile prime;  Teoria și calculul glazurilor;  Glazurile solubile și fritate;  Aspecte speciale la formarea glazurilor;  Glazurile opace;  Glazurile mate; Oxizii metalici și culoarea glazurii;  Glazuri speciale;  Testarea si evidența glazurilor;  Prepararea și aplicarea glazurilor;  Defectele glazurii
 •  
 •  PARTEA A III-A   Cuptoare ceramice
 • Capitolul 9…..  Evoluția arderilor  Amenajări primitive;  Cuptoare cu tiraj ascendent;  Cuptoare cu tiraj transversal;  Cuptoare cu tiraj descendent;  Cuptoare cu tiraj mixt;  Cuptoarele secolului al XX-lea
 • Capitolul 10…..Construcția cuptoarelor ceramice  Materiale de construcție;  Construirea unui cuptor 
 • Documente de referința  Bibliografie                              Total 480 de pagini însoțite de  imagini